top of page

Poznaj nas  szkoła sense

 

„Każde dziecko dąży do rozwoju. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom najlepszych do tego warunków.”

Zapraszamy do pięknego, przestronnego, ale wciąż kameralnego budynku dostosowanego do potrzeb naszych uczniów. Zadbaliśmy o w pełni wyposażone klasy, przestrzenie wspólne, pracownię kuchenną z jadalnią, salę gimnastyczną, nowoczesną salę sensomotoryczną, siłownię, salę doświadczania świata oraz miejsca wyciszeń i relaksu.

Szkoła jest zabezpieczona przed nieupoważnionym wejściem i wyjściem, objęta monitoringiem zewnętrznym.

 

Z uczniami współpracuje starannie wyselekcjonowana i przeszkolona kadra pedagogiczna wspierana przez system pracy zespołowej i mentoring ekspercki.

Wszyscy uczniowie objęci są opieka psychologiczną i oddziaływaniami terapeutycznymi doświadczonych specjalistów.

 

 

Oferujemy klasy czteroosobowe, a w każdej z nich jednego nauczyciela wraz z przeszkoloną pomocą. Uczniowie mogą korzystać z dwóch indywidualnych zajęć terapeutycznych tygodniowo oraz dodatkowych zajęć grupowych.

 

Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ukierunkowane są na rozwijanie samodzielności, niezbędnych kompetencji poznawczych, nauki nowych umiejętności w pracowniach praktycznych z uwzględnieniem predyspozycji jednostek, oraz na rozwijanie zdolności społeczno komunikacyjnych.

 

Zajęcia dla uczniów w normie intelektualnej nastawione są wspieranie zdolności uczniów w zakresie, w którym przejawiają zainteresowania, oraz na realizowanie minimalnej wymaganej podstawy programowej w pozostałych obszarach. Nauka oparta na samodzielnym, wspomaganym przez nauczyciela procesie.

W szkole nie ma zadań domowych, a jeśli konieczna jest ocena zdobytych umiejętności ucznia, to prezentowana jest formie procentowej z dodatkowym opisem (obszary opanowane/obszary wymagające pracy).

 

Wszystkie przerwy trwają piętnaście minut, ponadto uczniowie mają do dyspozycji jedną godzinę przerwy dziennie (objętej opieką).

 

Uczniowie mają do dyspozycji pomoce naukowe i terapeutyczne, podręczniki i karty pracy. Możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań, zajęciach ruchowych i ekspresji artystycznej.

 

W ramach czesnego oferujemy dodatkowo jedno wyjście integracyjne miesięcznie. Ponadto półkolonie wakacyjne (3 tygodnie) i w trakcie ferii zimowych (1 tydzień).

1
2
5
4
5
6
7
8
9
10
11
bottom of page