top of page

Rekrutacja

Dołącz do społeczności

Dzieci podnoszące ręce

Wymagania

Niezbędne informacje

Szkoła Sense przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, jak również dla uczniów w normie intelektualnej i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autystycznego.

Zapisy do szkoły trwają cały rok. Jeśli dysponujemy wolnymi miejscami, to istnieje możliwość zapisania dziecka w dowolnym momencie. Do przyjęcia do szkoły konieczne jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto należy dołączyć wypełniony przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły.

bottom of page