top of page

Terapie

terapie indywidualne i grupowe

 •  terapia metodą Integracji Sensorycznej,

 •  rehabilitacja ruchowa,

 •  terapia ręki,

 •  masaż,

 •  terapia psychologiczna 

 • terapia logopedyczna i alternatywnej komunikacji

 •  dogoterapia

 •  alpakoterapia

 •  terapia taktylna,

 •  muzykoterapia

 • trening umiejętności społecznych

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

Metoda terapeutyczna stosowana w zaburzeniach przetwarzania zmysłowego. Kierowana jest do dzieci wykazujących nieprawidłowości w zakresie odbierania (nadreaktywność, podreaktywność) i organizacji wrażeń potrzebnych do efektywnego funkcjonowania i nauki. Formą terapii jest aktywna zabawa z wykorzystaniem sprzętów do stymulacji układów zmysłowych.

2

REHABILITACJA RUCHOWA 

Gimnastyka korekcyjna ma za zadanie przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej oraz  siły i wytrzymałości mięśni. Ponadto za pomocą ćwiczeń można korygować wady postawy, ale co równie ważne nauczyć się prawidłowych nawyków ruchowych, co zapobiegnie pogłębianiu się wad.

 •  Plecy okrągłe

 •  Plecy wklęsłe

 •  Plecy okrągło-wklęsłe

 •  Skoliozy

 •  Deformacje klatki piersiowej - klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa lejkowata 

 •  Wady kończyn dolnych - kolana koślawe; kolana szpotawe, stopa koślawa; stopa płaska; stopa wydrążona; stopa szpotawa;

 

3

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów oraz umiejętności ich rozpoznawania. Skupia się ona głównie na usprawnianiu tzw. motoryki małej przez co należy rozumieć precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie różnych kształtów i struktur. Ćwiczenia i zabawy, które stosowane są podczas zajęć mają na celu poprawę sprawności ruchowej dłoni dziecka, umiejętność chwytu, a w późniejszym stopniu naukę pisania. Na zajęciach nie brakuje też aktywności związanych z czynnościami samoobsługowymi.

4

MUZYKOTERAPIA

 

Muzykoterapia jest to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm dziecka. Głównym celem tych zajęć z muzyką jest stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez wybrane i dostosowane do możliwości dzieci formy aktywności muzycznej. Rytm, melodia, dynamika, barwa dźwięku są to naturalne stymulatory, dzięki którym dziecko jest prowokowane do określonej formy działań i zachowań.

bottom of page